17.03.2017

Ինտենսիվ այգեգործություն

Արդի գյուղատնտեսությունը նոր մարտահրավերներ է ներկայացնում այգեգործներին ևս, որին մասնագետները պատասխանում են շատ տարբեր առաջարկներով, դրա լավագույն օրինակներից է ցածրաճ և միջինաճ խնձորենիներով նոր ինտենսիվ այգիների հիմնումը:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.03.2017

Տոհմային գործի կազմակերպում

Ընտրություն: Ընտրությունը տոհմային աշխատանքի կարևորագույն օղակն է: Դրա նպատակն  է հետագա օգտագործման համար առանձնացնել տվյալ տոհմին բնորոշ լավագույն հատկանիշներով օժտված կենդանիներին, իսկ ցեղին ոչ բնորոշ հատկանիշներ ունեցող...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

08.07.2016

ՍԱԼՈՐԱՉՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

      ՀՀ-ում չորացման համար հիմնականում օգտագործում են Վենգերկա խմբի սորտերը, ինչպես նաև մուգ գունավորում ունեցող այլ սորտեր:      Սալորի պտուղները նպատակահարմար է օգտագործել...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

08.07.2016

Ծիրանի չրի պատրաստման տեխնոլոգիան

Հայաստանի  Հանրապետությունում չորացման  համար ամենատարածված հումքատեսակը ծիրանն է, իսկ  այդ նպատակի համար զանգվածային օգտագործվող սորտը`Սաթենին:  Ծիրանի  Սաթենի սորտը ունի մի քանի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

18.02.2016

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑՈՒՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ջերմոցներն ու ջեռուցվող գրունտը ծառայում են բաց գրունտի ցանքերը սածիլներով ապահովելու և ուշ աշնան, ձմռան և վաղ գարնան ամիսներին արտասեզոնային թարմ բանջարեղեն ապահովելու համար: Ջերմատներում լայն տարածված է հատապտուղներից ելակի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.02.2016

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏ

Պատվաստի այս ձևը կիրառում են ձմռանը` որպես պատվաստակալ օգտագործելով սերմնաբույսերի արմատները: Պատվաստում են նկուղներում, իսկ գարնանը վերատնկում են տնկարանի առաջին դաշտում կամ օգտագործում են երկրորդ դաշտի լրացումների համար:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

15.02.2016

ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ. ԴՐԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մշակաբույսերի և նրանց  մշակման պայմանները, հատկապես պարարտացումը, մեծ ազդեցություն են ունենում հողի ֆիզիկական և այլ հատկությունների վրա: Այդ ազդեցությունը արտահայտվում է հաջորդ մշակաբույսերի բերքատվությամբ: Տվյալ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

06.08.2015

ԴԱՆԴՈւՌ

Դանդուռի հայրենիքը Հնդկաստանն է, որտեղ այն աճում է վայրի ձևով ու օգտագործվում է սննդի մեջ արդեն 1000 տարուց ավելի: Որպես դաշտային մոլախոտ, այն կարելի է հանդիպել կենտրոնական Եվրոպայի տաք երկրներում ու Հարավային Ամերիկայում:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2015

Պտղաբերման պարբերականության պատճառները և նրանց վերացման ուղիները

Պտղատու բույսերը սովորաբար մի տարի տալիս են առատ և բարձր, իսկ մյուս տարին` քիչ բերք կամ մնում են բոլորովին անբերրի: Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է պտղաբերման պարբերականություն: Պարբերականություն ունեն գրեթե բոլոր...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2015

Քիմիական պայքար գերխոնավ պայմաններում

Գերխոնավ պայմաններում  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոտ առկա հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ արդյունավետ քիմիական պայքարի կազմակերպման համար անհրաժեշտ է. Կորիզավորներ 1.     ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2015

ԳՅՈՒՂԱՎԵՐ (Գեղավեր) ԴԱՇՏԱՅԻՆ CIRSIUM ARVENCE SCOP. БОДЯК ПОЛЕВОЙ

Գյուղատնտեսության համար առավել վտանգավոր մոլախոտերից է (Cirsium arvence (C. acaule, C. vulgare)): Հայկական անվանումը` գյուղավեր, շատ ճիշտ է բնորոշում բույսի վնասակարությունը։         ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2015

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գարնան բացվելուն պես ՀՀ Նախալեռնային և լեռնային գոտու պայմաններում պետք է նախատեսել պտղատու այգիների գարնանային մշակության հետևյալ փուլերը.  էտ, բաժակների պատրաստում, բուժում, բների սպիտակեցում, միջշարային տարածությունների...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

20.02.2015

Պտտախտից կենդանիների առողջացումը

Պտտախտով հիվանդանում են հիմնականում ոչխարները, այծերը, հորթերը: Սեռահասուն պարազիտը ապրում է շների, գայլերի, աղվեսների և չախկալների բարակ աղիներում, ունենալով մոտ մեկ մետր երկարություն: Գլխին ունի 4 լավ զարգացած ծծիչներ, որոնցով...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

20.02.2015

Մարդկանց և կենդանիների պաշտպանությունը էխինոկոկոզ հիվանդությունից

Էխինոկոկոզը հելմինթոզային (ճիճվային) հիվանդություն է: Հարուցիչը ցեստոդների դասին պատկանող էխինոկոկկուս գրանուլոզուս երիզորդի թրթուրային ձևն է: Էխինոկոկոզով հիվանդանում են կենդանիների մի շարք տեսակներ` խոշոր և մանր եղջերավորները,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հատապտուղները հնարավոր է մշակել ինչպես առանձին հողամասերում, այնպես էլ երիտասարդ այգիների միջշարքային տարածություններում: Շնորհիվ այն առանձնահատկության, որ հատապտղային բույսերի արմատային համակարգը զարգանում է հիմնականում հողի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

18.09.2014

ՀԱՂԱՐՋԵՆԻ

Մինչև 1.5 մ բարձրությամբ, հովանոցաձև տարածվող ճյուղերով բազմամյա բույս է; Տերևները հերթական մատնաբլթակավոր են, եզրերն ատամնավոր, ծաղիկները մանր են, սպիտակ` դեղին գունավորությամբ, պտուղները բազմաթիվ սերմերով` մինչև 1 գ քաշով,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

30.07.2014

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՍԿՍՆԱԿ ՃԱԳԱՐԱՊԱՀՆԵՐԻՆ

Ճագարաբուծությունը ժամանակակից մեթոդներով վարելու համար սկսնակ ճագարապահներին անհրաժեշտ է գիտելիքներ` այդ կենդանիների կենսաբանական առանձնահատկությունների` կերակրման, խնամքի, պահվածքի, բուժման եղանակի, ստացվող մթերքների մշակման,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.07.2014

ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐՏԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՐԱՇՔ Միջահաս սորտ է, բույսերը: Դետերմինանտ, հավաք թփով, միջին աճեցողությամբ, լավ տերևապատված: Պտուղները կլոր են, մուգ կարմիր գույնի, 180-200գ զանգվածով, ամուր, փոխադրունակ, գրավիչ տեսքով, հյութալի, դուրեկան համով:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.07.2014

Մարդկանց և կենդանիների պաշտպանությունը էխինոկոկոզ հիվանդությունից

Էխինոկոկոզը հելմինթոզային (ճիճվային) հիվանդություն է: Հարուցիչը ցեստոդների դասին պատկանող էխինոկոկկուս գրանուլոզուս երիզորդի թրթուրային ձևն է: Էխինոկոկոզով հիվանդանում են կենդանիների մի շարք տեսակներ` խոշոր և մանր եղջերավորները,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

30.06.2014

Ինչպես նախապատրաստել կարտոֆիլի տնկանյութը ցանքին

Կարտոֆիլը այն մշակաբույսերից է, որոնց բերքատվությունն ու որակը 40%-ով պայմանավորված են տնկանյութի որակով: Ապացուցված է, որ աշխատանքի և նյութական միջոցների ծախսենը չեն հատուցվում նույնիսկ բավարար բերքով, եթե տնկվում է բազմամյա...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2014

Մատղաշների կոլիբակտերիոզի և անաերոբային դիզենտերիայի կանխարգելումն ու պայքարի միջոցառումները

Գյուղատնտեսական կենդանիների մատղաշների առավել տարածված ինֆեկցիոն հիվանդություններից են կոլիբակտերիոզը և անաերոբային դիզենտերիան: Կոլիբակտերիոզը սուր ընթացքով հիվանդություն է, որը բնորոշվում է արյան վարակումով, օրգանիզմի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

29.05.2014

ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ԼՈԲՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ և ՏԵՂՆՈԼՈԳԻԱՆ

Լոբին բակլազգիների ընտանիքին պատկանող միամյա մշակաբույս է: Կան դրա թփային, կիսափաթաթվող և փաթաթվող ձևերը: Հայտնի են լոբու ավելի քան 150 տեսակ, որոնցից մշակության մեջ տարածված են սոովորական լոբին, որն ունի ամերիկյան ծագում և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

20.05.2014

Տոմատի հյութ

Տոմատի հյութն ունի գրեթե ամենալայն օգտագործումը, հատկապես` պահածոյացված վիճակում: Թարմ հում տոմատի հյութը` հիմնային ռեակցիա ունեցողների մեջ, ամենաօգտակարներից մեկն է, այն պայմանով, եթե չլինեն խտացած օսլան ու շաքարը, հակառակ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

20.05.2014

Վարունգի հյութ

Վարունգը լավագույն բնական միզամուղ միջոց է, որն ունի նաև արժեքավոր այլ հատկություններ: Այսպես, օրինակ, վարունգի հյութը բարելավում է մազերի աճը, քանի որ նրանում մեծ է ծծմբի և սիլիկոնի պարունակությունը: Դրանց ազդեցությունը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

19.05.2014

ԳԼՈՒԽ ԿԱՂԱՄԲԻ ՆՈՐ ՊԱՀՈՒՆԱԿ ՍՈՐՏ ՍԱՍՈՒՆ

Հայաստանի լեռնային և նախալեռնային գոտիներում մշակվող բանջարանոցային մշակաբույսերի մեջ գլուխ կաղամբը առաջատար դեր ունի ինչպես ցանքատարածքով, այնպես էլ` բարձր բերքատվությամբ: Ելնելով վերոհիշյալից, նշված մշակաբույսի բերքատվության և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.05.2014

Աշնանացան ցորենի գարնանային մշակության տեխնոլոգիան

Հացահատիկի արտադրության ըստ ամենայնի ավելացումն այսօր հանդիսանում է ֆերմերային տնտեսությունների գլխավոր խնդիրը: Հանրապետությունում, ելնելով հողային սահմանափակ հնարավորություններից, հացահատիկի  արտադրության ավելացումը պետք է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

05.05.2014

Պտտախտից կենդանիների առողջացումը

Պտտախտով հիվանդանում են հիմնականում ոչխարները, այծերը, հորթերը: Սեռահասուն պարազիտը ապրում է շների, գայլերի, աղվեսների և չախկալների բարակ աղիներում, ունենալով մոտ մեկ մետր երկարություն: Գլխին ունի 4 լավ զարգացած ծծիչներ, որոնցով...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

05.05.2014

Ճագարների էյմերիոզ (կոկցիդիոզ)

Այս խիստ վարակիչ մակաբուծային հիվանդությամբ հիվանդանում են 20 օրականից մինչև 3-4 ամսական մատղաշները: Վերջին շրջանում էյմերիոզով ծանր հիվանդանում և սատկում են նաև մեկ տարեկանից բարձր ճագարները: Հայաստանում այս հիվանդությունը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.04.2014

Բույսերի աճի խթանիչների օգտագործման տեխնոլոգիան

Բուսական օրգանիզմների կարևոր գործընթացների կարգավորման համար օգտագործվող աճի խթանիչները հնարավորություն են տալիս լիովին իրականացնել բնական պայմաններում և սելեկցիայով սորտի գենոտիպում (գենոմում) պաշարված պոտենցիալ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.04.2014

ԱՌՈՂՋ ՍԱԾԻԼԸ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Բանջարեղենի արտադրության շղթայում կարևորվում է հատկապես սածիլի աճեցման օղակը: Աճեցված սածիլի որակը կանխորոշում է բերքի և´ քանակը, և´որակը: Ստացված ընդհանուր բերքի շուրջ 50-60%-ը կազմակերպվում է հատկապես այն ցողունների վրա, որոնց...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.04.2014

Պայքարի աշխատանքների կազմակերպումը և սրսկման ու փոշոտման տեխնիկան

Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ կիրառվող քիմիական և մանրէակենսաբանական միջոցներից առավել արդյունք ստանալու համար, անհրաժեշտ է ճշտորեն հաշվի առնել վնասակար օրգանիզմների կենսաբանական առանձնահատկությունները, պատրաստուկների...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

11.04.2014

Վնասատուների դեմ ինտեգրացված պայքար խաղողի այգիներում

Ժամանակակից ամենահրատապ խնդիրներից մեկը շրջակա միջավայրի պահպանումն է վնասակար նյութերի ներգործությունից, որոնք մեծ քանակությամբ օգտագործվում են բույսերի և գյուղատնտեսական մթերքների վնասատուների դեմ պայքարում: Այժմ արդեն հայտնի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

11.04.2014

Ծիրանի այգին գարնանային ցրտահարություններից պահպանելու միջոցները

Նախալեռնային գոտում ծիրանենին շատ հաճախ, հատկապես վերջին տարիներին, զգալիորեն տուժում է ձմեռային և վաղ գարնանային ցրտահարություններից: Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նման ցրտահարությունները լինում են 3-4 տարին մեկ: Սակայն...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

07.04.2014

Գազարի պահպանությունն ապահովաղ միջոցառումների համալիր

Պարենային գազարի պահպանումը շատ ավելի դժվար է, քան սերմինը (մայրական արմատապտղինը), քանի որ բացառվում է քիմիական պաշտպանության միջոցառումը: Այս առումով էլ սանիտարահիգիենիկ, ագրոտոխնիկական և այլ նախազգուշական միջոցառումները, որոնք...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

07.04.2014

Գազարի մշակության տեխնոլոգիան

Գազարը արմատապտղային կարևոր բանջարաբույս է, որը լավ է աճում մոլախոտերից մաքուր, խոր մշակված փուխր հողերում, հատկապես ցրտահերկված և հիմնական պարարտացում ստացած տարածքներում: Գազարը կարելի է ցանել և´ հարթ մարգերով, և´ շարքերով:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.03.2014

Ռեհան, Կոռթին

Ռեհան, Ocimum bosilikum Կոռթին, Saturea hartensas Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.03.2014

Նեխուր, Մաղադանոս, Համեմ

Նեխուր /քյարաուզ/ Apium graveolens Մաղադանոս Petroselinum sativum Համեմ /գինձ/ Coriandrum sativum Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

25.02.2014

Ցրտից վնասված ծայռերի խնամքը

Մեր հանրապետությունում ուշ գարնանային և վաղ աշնանային ցրտերից տուժում են պտղատու ծառերից ոչ միայն բերքը, այլև դրանց առանձին մասերը` բունը, կմախքային ճյուղերը, տարեկան տարբեր աճերն ու բողբոջները: Գարնանը, երբ արդեն պարզվում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

12.02.2014

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Խաղողի արդյունաբերական կամ տեխնիկական սորտերի բերքահավաքը կատարում են, երբ պտղահյութում եղած շաքարի և տիտրվող թթուների քանակը համապատասախանում է այս կամ այն տեսակի (սեղանի սպիտակ ու կարմիր, աղանդերային, լիքյորային, մոսկատային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

10.02.2014

Սեխի մշակության տեխնոլոգիան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը Սեխի ցանքատարածությունների համար պետք է առանձնացնել սննդային հարուստ, փխրուն և ստրուկտուրային հողեր: Սեխի լավագույն նախորդներն են բազմամյա խոտաբույսերը հացահատիկային, հատիկաընդեղենային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

10.02.2014

Ձմերուկի մշակության տեխնոլոգիան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը Ձմերուկը լավ է աճում ավազակավային և կավավազային օրգանական նյութերով հարուստ հողերում, ինչպես նաև սևահողերում: Նրա համար լավագույնը խամ ու խոպան հողերն են: Ամռան հերկից հետո պետք է կատարել...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

03.02.2014

Այգետնկման ժամկետները և տեխնիկան

Նորատունկ ծառերի կպչողականության վրա խոշոր չափով ազդում են նաև տնկման ժամկետները: Սովորաբար ընդունված է այգին տնկել տնկանյութի հանգստի շրջանում` վաղ գարնանը մինչև վեգետացիայի սկսվելը, և աշնանը` տերևաթափից հետո, մինչև...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

03.02.2014

Խաղողի այգու խնամք և պայքարի միջոցառումները

Խաղողի այգին անհրաժեշտ է հիմնել մաքրասորտ, իսկ հին տնկարկները լրացնելիս այգետունկը կատարել նույն սորտերով: Այդպիսի այգիներում հնարավոր կլինի միաժամանակ սկսել և ավարտել քիմիական միջոցներով սրսկումները և փոշոտումները, հետևապես...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.05.2013

Պտղաբերման պարբերականության պատճառները և նրանց վերացման ուղիները

Պտղատու բույսերը սովորաբար մի տարի տալիս են առատ և բարձր բերք, իսկ մյուս տարին` քիչ բերք կամ մնում են բոլորովին անբերրի: Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է պտղաբերման պարբերականություն: Պարբերականություն ունեն գրեթե բոլոր...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.05.2013

Տարբեր գործոնների ազդեցությունը կաթնատվության վրա

Կովի կաթնատվության վրա ազդում են մի շարք գործոններ, որոնցից ամենակարևորներն են` կերակրումը, պահվածքը, խնամքը, հասակը, ցեղը և ցեղայնությունը, սերվիս-շրջանի, լակտացիայի, ցամաքի շրջանի տևողությունը, ծնի ժամկետը, նրան...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.09.2012

Ելակի մշակությունը մուլչապատման եղանակով

Ելակի մշակությունը մուլչապատման եղանակով ավելի է լավացնում բերքի որակը և ավելի է հեշտացնում ու քչացնում մշակության աշխատանքները: Մուլչապատման նյութերը ճնշում են մոլախոտերի աճը, հատկապես` միամյա: Մուլչի տակ գտնվող հողը ամռանը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.09.2012

Ելակի մշակությունը կաթիլային եղանակով

Ելակը այլ հատապտուղներից  տարբերվում է նրանով, որ շուտ է մտնում հասունացման փուլ և լավ մշակության դեպքում տալիս է բավականաչափ բարձր բերք: Այն պարունակում է մարդու կենսագործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը: Ելակի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.04.2012

Ցրտից վնասված ծառերի խնամք

Մեր հանրապետությունում ուշ գարնանային և վաղ աշնանային ցրտերից տուժում են պտղատու ծառերից ոչ միայն բերքը, այլև դրանց առանձին մասերը` բունը, կմախքային ճյուղերը, տարեկան տարբեր աճերն ու բողբոջները:Գարնանը, երբ արդեն պարզվում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

08.02.2012

Բրաուլոզ

Բրաուլոզն ինվազիոն հիվանդություն է, որը հարուցվում է մայր մեղուների ու մեղուների մարմնի վրա մակաբուծվող բրաուլա կոչվող միջատի կողմից:Հիվանդության հարուցիչը, բրաուլան, կոչվում է նաև մեղվի ace` Braula coeca, պատկանում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

13.12.2011

Սխտորի մշակության ագրոտեխնիկան

Սխտորը բանջարաբոստանային հնագույն մշակովի բույս է և լայն տարածում ունի սննդի, երշիկի ու պահածոների արդյունաբերության, ժողովրդական բժշկության մեջ: Օգտագործվում է ինչպես թարմ վիճակում, այնպես էլ` որպես հականեխիչ, թթուների և երշիկի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 50 out of 83