16.04.2014

Պայքարի աշխատանքների կազմակերպումը և սրսկման ու փոշոտման տեխնիկան

Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ կիրառվող քիմիական և մանրէակենսաբանական միջոցներից առավել արդյունք ստանալու համար, անհրաժեշտ է ճշտորեն հաշվի առնել վնասակար օրգանիզմների կենսաբանական առանձնահատկությունները, պատրաստուկների...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

11.04.2014

Վնասատուների դեմ ինտեգրացված պայքար խաղողի այգիներում

Ժամանակակից ամենահրատապ խնդիրներից մեկը շրջակա միջավայրի պահպանումն է վնասակար նյութերի ներգործությունից, որոնք մեծ քանակությամբ օգտագործվում են բույսերի և գյուղատնտեսական մթերքների վնասատուների դեմ պայքարում: Այժմ արդեն հայտնի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

11.04.2014

Ծիրանի այգին գարնանային ցրտահարություններից պահպանելու միջոցները

Նախալեռնային գոտում ծիրանենին շատ հաճախ, հատկապես վերջին տարիներին, զգալիորեն տուժում է ձմեռային և վաղ գարնանային ցրտահարություններից: Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նման ցրտահարությունները լինում են 3-4 տարին մեկ: Սակայն...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

07.04.2014

Գազարի պահպանությունն ապահովաղ միջոցառումների համալիր

Պարենային գազարի պահպանումը շատ ավելի դժվար է, քան սերմինը (մայրական արմատապտղինը), քանի որ բացառվում է քիմիական պաշտպանության միջոցառումը: Այս առումով էլ սանիտարահիգիենիկ, ագրոտոխնիկական և այլ նախազգուշական միջոցառումները, որոնք...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

07.04.2014

Գազարի մշակության տեխնոլոգիան

Գազարը արմատապտղային կարևոր բանջարաբույս է, որը լավ է աճում մոլախոտերից մաքուր, խոր մշակված փուխր հողերում, հատկապես ցրտահերկված և հիմնական պարարտացում ստացած տարածքներում: Գազարը կարելի է ցանել և´ հարթ մարգերով, և´ շարքերով:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.03.2014

Ռեհան, Կոռթին

Ռեհան, Ocimum bosilikum Կոռթին, Saturea hartensas Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.03.2014

Նեխուր, Մաղադանոս, Համեմ

Նեխուր /քյարաուզ/ Apium graveolens Մաղադանոս Petroselinum sativum Համեմ /գինձ/ Coriandrum sativum Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

25.02.2014

Ցրտից վնասված ծայռերի խնամքը

Մեր հանրապետությունում ուշ գարնանային և վաղ աշնանային ցրտերից տուժում են պտղատու ծառերից ոչ միայն բերքը, այլև դրանց առանձին մասերը` բունը, կմախքային ճյուղերը, տարեկան տարբեր աճերն ու բողբոջները: Գարնանը, երբ արդեն պարզվում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

12.02.2014

ԽԱՂՈՂԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Խաղողի արդյունաբերական կամ տեխնիկական սորտերի բերքահավաքը կատարում են, երբ պտղահյութում եղած շաքարի և տիտրվող թթուների քանակը համապատասախանում է այս կամ այն տեսակի (սեղանի սպիտակ ու կարմիր, աղանդերային, լիքյորային, մոսկատային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

10.02.2014

Սեխի մշակության տեխնոլոգիան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը Սեխի ցանքատարածությունների համար պետք է առանձնացնել սննդային հարուստ, փխրուն և ստրուկտուրային հողեր: Սեխի լավագույն նախորդներն են բազմամյա խոտաբույսերը հացահատիկային, հատիկաընդեղենային...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

10.02.2014

Ձմերուկի մշակության տեխնոլոգիան

Հողի ընտրությունը և նախապատրաստումը Ձմերուկը լավ է աճում ավազակավային և կավավազային օրգանական նյութերով հարուստ հողերում, ինչպես նաև սևահողերում: Նրա համար լավագույնը խամ ու խոպան հողերն են: Ամռան հերկից հետո պետք է կատարել...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

03.02.2014

Այգետնկման ժամկետները և տեխնիկան

Նորատունկ ծառերի կպչողականության վրա խոշոր չափով ազդում են նաև տնկման ժամկետները: Սովորաբար ընդունված է այգին տնկել տնկանյութի հանգստի շրջանում` վաղ գարնանը մինչև վեգետացիայի սկսվելը, և աշնանը` տերևաթափից հետո, մինչև...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

03.02.2014

Խաղողի այգու խնամք և պայքարի միջոցառումները

Խաղողի այգին անհրաժեշտ է հիմնել մաքրասորտ, իսկ հին տնկարկները լրացնելիս այգետունկը կատարել նույն սորտերով: Այդպիսի այգիներում հնարավոր կլինի միաժամանակ սկսել և ավարտել քիմիական միջոցներով սրսկումները և փոշոտումները, հետևապես...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.05.2013

Պտղաբերման պարբերականության պատճառները և նրանց վերացման ուղիները

Պտղատու բույսերը սովորաբար մի տարի տալիս են առատ և բարձր բերք, իսկ մյուս տարին` քիչ բերք կամ մնում են բոլորովին անբերրի: Այս երևույթը պտղաբուծության մեջ կոչվում է պտղաբերման պարբերականություն: Պարբերականություն ունեն գրեթե բոլոր...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.05.2013

Տարբեր գործոնների ազդեցությունը կաթնատվության վրա

Կովի կաթնատվության վրա ազդում են մի շարք գործոններ, որոնցից ամենակարևորներն են` կերակրումը, պահվածքը, խնամքը, հասակը, ցեղը և ցեղայնությունը, սերվիս-շրջանի, լակտացիայի, ցամաքի շրջանի տևողությունը, ծնի ժամկետը, նրան...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.09.2012

Ելակի մշակությունը մուլչապատման եղանակով

Ելակի մշակությունը մուլչապատման եղանակով ավելի է լավացնում բերքի որակը և ավելի է հեշտացնում ու քչացնում մշակության աշխատանքները: Մուլչապատման նյութերը ճնշում են մոլախոտերի աճը, հատկապես` միամյա: Մուլչի տակ գտնվող հողը ամռանը...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.09.2012

Ելակի մշակությունը կաթիլային եղանակով

Ելակը այլ հատապտուղներից  տարբերվում է նրանով, որ շուտ է մտնում հասունացման փուլ և լավ մշակության դեպքում տալիս է բավականաչափ բարձր բերք: Այն պարունակում է մարդու կենսագործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը: Ելակի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.04.2012

Ցրտից վնասված ծառերի խնամք

Մեր հանրապետությունում ուշ գարնանային և վաղ աշնանային ցրտերից տուժում են պտղատու ծառերից ոչ միայն բերքը, այլև դրանց առանձին մասերը` բունը, կմախքային ճյուղերը, տարեկան տարբեր աճերն ու բողբոջները:Գարնանը, երբ արդեն պարզվում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

08.02.2012

Բրաուլոզ

Բրաուլոզն ինվազիոն հիվանդություն է, որը հարուցվում է մայր մեղուների ու մեղուների մարմնի վրա մակաբուծվող բրաուլա կոչվող միջատի կողմից:Հիվանդության հարուցիչը, բրաուլան, կոչվում է նաև մեղվի ace` Braula coeca, պատկանում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

13.12.2011

Սխտորի մշակության ագրոտեխնիկան

Սխտորը բանջարաբոստանային հնագույն մշակովի բույս է և լայն տարածում ունի սննդի, երշիկի ու պահածոների արդյունաբերության, ժողովրդական բժշկության մեջ: Օգտագործվում է ինչպես թարմ վիճակում, այնպես էլ` որպես հականեխիչ, թթուների և երշիկի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

09.12.2011

Պանրի պատրաստում տնային պայմաններում

Բարձրորակ պանիր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է արտադրական պրոցեսների ճիշտ կազմակերպում, կաթի նորմալ բաղադրության և սանիտարական վիճակ: Կաթի սանիտարահիգիենիկ վիճակի մասին կարելի է դատել ելնելով նրա կեղտոտվածության աստիճանից,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

18.11.2011

Պտղատու բույսերի միջշարային տարածությունների նպատակային օգտագործումը

Պտղատու բույսերին հատկացվելիք սնման մակերեսը  նրանք կարող են օգտագործել տնկման 4-12-րդ տարուց սկսած.  օրինակ, խնձորենուն տրվում է 49-64 մ2 տարածություն, որը կարող է օգտագործել կյանքի 8-10-րդ տարում, սալորենուն` 36-49,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

07.11.2011

Մեղուների խնամքը երկհարկանի փեթակներում

Մեղրաբերքով առատ վայրերում մեղուները պահում են այսպես կոչված երկհարկանի փեթակներում: Այս փեթակի ծավալի մեծությունը հնարավորություն է տալիս աճեցնել մեծ քանակությամբ աշխատավոր մեղուներ: Երկհարկանի փեթակներում մեղվաընտանիքների...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.10.2011

Մեղրաքամի կազմակերպում

Մեղրաքամը լավ անցկացնելու համար մեղվապահը նախորոք պետք է տանի որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ: Առանձնացնի մողրաքամի համար շենք կամ վրան: Մեղրը դիետիկ սննդանյութ է, ուստի առանձնացված շենքը պետք է համապատասխանի սանաշիտարական...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

29.08.2011

Էմֆիզեմատոզ Կարբունկոլ

(խշխշան պալար) Սուր վարակիչ հիվանդություն է: Վարակվում են խոշոր եղջերավոր անասունները, հազվադեպ` ոչխարները` երեք տարեկանից մինչև չորս տարեկան հասակը:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

24.08.2011

Կիտրոնի մշակությունը տնային պայմաններում

Կիտրոնը (լիմոն) մշտադալար բույս է, աճում է խոնավ մերձարևադարձային գոտում, որտեղ տարեկան տեղումների քանակը 1200 մմ և ավելի է, տաք օրերի թիվը 300-320, նվազագույն  ջերմաստիճանը (հունվար ամսին)`5-60C առավելագույնը 35-360C:...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

29.06.2011

Խաղողագործությամբ զբաղվողների համար

ԱՖՄ-2121-ի ազդեցությունը խաղողի վազի բերքատվության և միլդիու հիվանդության նկատմամբ դիմացկունության բարձրացման վրաՇարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.06.2011

Կովերի կերակրում և խնամք

Կովերի մեջ սննդարար նյութերի այս կամ այն քանակի պակասը բերում է ֆիզիոլոգիական վաճակների խանգարման, իսկ դրանց ավելցուկը ծախսերի անտեղի ավելացման: Յուրաքանչյուր 100կգ կենդանի զանգվածի հաշվով կովերին անհրաժեշտ է ապահովել 2.8-3.2կգ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

15.06.2011

Կորնգանի մշակության տեխնոլոգիան

ՆշանակությունըԿերային մշակաբույսի մեջ գրավում է առաջին տեղերից մեկը: Օգտագորժվում է կանաչ զանգվածը, խոտը, խոտալյուրը, սենաժը և ծղոտը: Կանաչ զանգվածով  կերակրելիս անասունների մոտ փորուռուցք (տիմպանիտ) չի առաջացնում: Ունի մեծ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

14.06.2011

Պտղատու և հատապտղատու բույսերի վնասատուներ և հիվանդություններ

Դեղձենու տերևների գանգրոտությունը վտանգավոր սնկային հիվանդություններից է: Տերևները և մատղաշ ընձյուղները դառնում են մսալի, կարմրագորշ գույնի և թափվում են: Պայքարի միջոցներըՄարտ ամսին ծառերը սրսկել 80 %-անոց քլորոֆոսի և կուպրոզանի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

01.06.2011

Ճագարների վիրուսային արյունահոսային վարակ

Սուր ընթացող կայծակնային և բացառիկ արագությամբ տարածվող վարակիչ հիվանդություն է: Հարուցիչի նկատմամբ զգայունակ են միայն ճագարները: Առավել զգայուն են հասակավոր, 3,0-3,5կգ կենդանի զանգված ունեցող ճագարները:Հայտնի է, որ համաճարակի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

17.05.2011

Նորածին հորթերի խնամքը

Նորածին հորթի կենդանի զանգվածը մեծ ազդեցություն է ունենում նրա կենսագործունեության և հետագա զարգացման վրա: Ուստի, անհրաժեշտ է կովերին ցամաքեցնել ծնից 2 ամիս առաջ, որպեսզի պտուղն աճի նորմալ: Կրծի այտուցից խուսափելու և ծինը նորմալ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.05.2011

Բանջարանոցի հիմնում և խնամք

Սերմերի տափանման (խցման) խորությունըՍկսնակ բանջարաբույծները սերմերը շատ խորն են ցանում, որից սերմերի ծլումը դանդաղում է կամ դադարում, աճելու դեպքում էլ ծիլերը չեն կարող դուրս գալ մակերևույթ: Իսկ սերմերը ոչ խորը ցանելու դեպքում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

16.05.2011

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սնկային հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ պայքար

Անընդհատ տեղացող անձրևները և կլիմայի փոփոխությունները պատճառ են հանդիսանում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սնկային հիվանդությունների և վնասատուների զարգացման ու բազմացման համար:Կորիզավոր պտղատեսակների այգիներում ծակոտկեն...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

15.05.2011

Խաղողի ողկուզակերը և դրա դեմ կիրառվող պայքարի միջոցները

Խաղողի ողկուզակերը փոքրիկ թիթեռ է` 1-2 սմ թևերի բացվածքով, 0.4-0.5 սմ երկարությամբ: Առջևի թևերը մուգ շագանակագույն են, անորոշ նախշերով, իսկ հետևի թևերը արծաթամոխրագույն : Հասուն թրթուրը  դեղնականաչավուն է , 6-8 մմ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

13.05.2011

Ամառային վարունգի մշակություն

Տաք ամառային ամիսները, համեմատաբար մեղմ, երկարատև աշունը, ոռոգելի ջրի բավարար առկայությունը ստեղծում են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները` խոզանացան վարունգի արդյունավետությունը բարձրացնելու, հարուստ, որակյալ պտուղ և սերմ ստանալու...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

13.05.2011

Բույսերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի կազմակերպում օրգանական եղանակով

Օրգանական գյուղատնտեսությունն իր մեջ ներառում է մի համակարգ, որը նպատակաուղված է բարելավելու հողի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, բերրիությունը, հակված է գյուղատնտեսական արտադրության փակ ցիկլի կիրառմանը և խրախուսում է...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

11.05.2011

Ծխախոտի մշակություն

Ծխախոտի նախորդներըՄեր հանրապետության ծխախոտագործական տնտեսություններում նախորդ կարող են լինել հատիկաընդեղային բույսերը`եգիպտացորենը, աշնանացան ցորենը և միամյա բակլազգի խոտաբույսերը:Ցանքաշրջանառություններից դուրս մշակելու դեպքում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

08.05.2011

Արևածաղկի յուղատու և կերային սորտերի մշակություն

Արևածաղիկը յուղատու և կերային մշակաբույս է: Սրա սերմերից ստացվում են որակով յուղ, իսկ քուսպն օգտագործվում է սննդաարդյունաբերության մեջ կամ որպես խտացված անասնակեր: Արևածաղիկը նաև սիլոսային մշակաբույս է: Որպես շարահերկ մշակաբույս,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

29.04.2011

Ոչխարաբուծություն և այծաբուծություն

Ոչխարների և այծերի կենսաբանական առանձնահատկություններըՈչխարները և այծերը առավելապես արոտային կենդանիներ են, լավ են օգտագործում բոլոր տեսակի արոտները, բացառությամբ ճահճայինի: Նրանց կողմից որպես արոտ օգտագործվում են այնպիսի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

29.04.2011

Խաղողի վազի հիմնական հիվանդությունները

Խաղողի վազի տարածված և տնտեսական մեծ վնաս հասցնող հիվանդություններից են միլդյուն, անտրակնոզը, մոխրագույն փտումը, որոնց դեմ ժամանակին ու ճիշտ պայքար չտանելու դեպքում զգալիորեն նվազում է բերքը, ընկնում է որակը:1. Միլդիու կամ կեղծ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

28.04.2011

Սոյայի մշակություն

Սոյայի հատիկները պարունակում են 35-40% սպիտակուց, շուրջ 20-25% յուղ, հարուստ են ածխաջրերով, վիտամիններով և հանքային աղերով: Բուսական ծագման յուղի համաշխարհային արտադրանքի ավելի քան 38%-ը ստացվում է սոյայից: Սպիտակուցներով հարուստ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

28.04.2011

Ոլոռի, սիսեռի, ոսպի և գետնանուշի մշակություն

Ոլոռի համար լավ նախորդ են սև ցելից հետո մշակված աշնանացան ցորենը, կարտոֆիլը, եգիպտացորենը: Արարատյան հարթավայրում այն կարելի է մշակել նաև խոզանացանի դեպքում: Ցանքից առաջ սերմերի մշակումը ռիբոզիում պատրաստուկով բավականին...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

28.04.2011

Լոբու մշակություն

Լոբին միամյա բույս է: Լինում է թփային, կիսափաթաթվող և փաթաթվող ձևերով: Սննդի մեջ օգտագործվում են հատիկը և կանաչ ունդերը: Հասունացած սերմերը պարունակում են 28-32% սպիտակուցներ, մարդու օրգանիզմի համար շատ կարևոր ամինաթթուներ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

26.04.2011

Տաքդեղի «Նուշ 55» և «Մուտանտ 83» նոր սորտերի մշակության տեխնոլոգիան

Տեխնոլոգիան իրականացվում է աշնանը, վար 25 սմ խորությամբ: Վարին զուգահեռ հող ներմուծել գոմաղբ` 30տ/հա չափաքանակով, հանքային պարարտանյութերից`ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի 60%-ը: Սերմերը ցանքից առաջ ենթարկել թերմիկ...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

21.04.2011

Թռչունների կերակրումը

Գյուղատնտեսական թռչունների նորմալ կենսագործունեությունը և մթերատվությունն ապահովելու համար ամենակարևոր պայմանը նրանց լիարժեք կերաբաժիններով կերակրումն է: Հատիկային կերերը թռչունների կերաբաժնի հիմքն են: Կերաբաժնում դրանք կազմում...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

21.04.2011

Պտղատու այգիների գարնանային մշակություն

Գարնան բացվելուն պես ՀՀ նախալեռնային և լեռնային գոտու պայմաններում պետք է նախատեսել պտղատու այգիների գարնանային մշակության հետևյալ փուլերը. սպիտակեցնել ծառերի բները և կմախքային ճյուղերը, ծառերը պաշտպանել վնասատուներից և...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

21.04.2011

Գարնանացան գարու մշակություն

Գարնանացան գարին բարձր բերք է տալիս կարտոֆիլից, ծխախոտից, ընդեղեն բույսերից, եգիպտացորենից, արևածաղկից, միամյա խոտաբույսերից և ցելից հետո: Գարին` որպես չպառկող, համեմատաբար կարճ ցողուններ և կարճ վեգետացիոն շրջան ունեցող բույս,...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

13.04.2011

Մկնանման կրծողները և պայքարը դրանց դեմ

Ինչպես ցույց տվեցին ընթացիկ տարվա ուսումնասիրությունները, մկնանման կրծողները գրեթե բոլոր գյուղական համայնքներում, թե ցանքերում և թե բազմամյա խոտհարքներում ու տնկարկներում լուրջ վնաս են պատճառում սպասվող...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

22.12.2010

Երինջացուների պահվածքը եւ աճեցումը (ձմեռային մսուրային պահվածքի պայմաններում)

Ամառային արոտային պահվածքից հետո, երբ հարկադրված պայմաններ են ստեղծում կենդանիներին անասնաշենքերում պահելու համար, առաջին հերթին հարկավոր է հոգալ երինջացուների կանգնելատեղերի, գոմի խոնավության և լուսավորվածության, օդի մաքրության...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Վայոց Ձորի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 50 out of 53